Ноутбугымды ашып отырып, неше түрлі суреттерге кезіктім. Тіпті, таң қалып, тамсандым. Бірінші курста группаластарым Алма арасанға барғанда мына бір табиғаттың әсем көрінісін түсіріп алыпты, соны сіздерге ұсынайын.